Bảng xếp hạng các CPU Xeon E3-V3

Bảng xếp hạng Các CPU E3-V3 mạnh nhất tới các CPU E3 thấp hơn. Đa phần các CPU E3 đều đã ngừng sản xuất nhưng hiệu năng của nó thì vẫn rất mạnh để phù hợp với yêu cầu sử dụng của nhiều người. Tham khảo các CPU E3-v3 dưới đây để chọn cho mình một CPU phù hợp nhất.

1

Top những CPU E3 -V3 cũ tốt nhất

Bảng xếp hạng CPU E3-V3
Tên CPU E3-V3StatusRa mắtCore/TheardTurbo maxBaseCacheShop
Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3Ngừng sxQ2’144/84.10 GHz3.70 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3Ngừng sxQ2’144/84.10 GHz3.70 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3Ngừng sxQ2’134/84.00 GHz3.60 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3Ngừng sxQ2’134/84.00 GHz3.60 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3Ngừng sxQ2’144/84.00 GHz3.60 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3Ngừng sxQ2’144/84.00 GHz3.60 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3Ngừng sxQ2’134/83.90 GHz3.50 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3LaunchedQ2’134/83.90 GHz3.50 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3Ngừng sxQ2’144/83.90 GHz3.50 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3Ngừng sxQ2’144/83.90 GHz3.50 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v3Ngừng sxQ2’134/83.80 GHz3.40 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1245 v3Ngừng sxQ2’134/83.80 GHz3.40 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3Ngừng sxQ2’144/83.80 GHz3.40 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3Ngừng sxQ2’134/83.70 GHz3.30 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3Ngừng sxQ2’144/43.70 GHz3.30 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3LaunchedQ2’134/43.60 GHz3.20 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3Ngừng sxQ2’144/84.00 GHz3.20 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3LaunchedQ2’134/43.50 GHz3.10 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3Ngừng sxQ2’134/83.90 GHz3.10 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1275L v3Ngừng sxQ2’144/83.90 GHz2.70 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3Ngừng sxQ2’134/83.70 GHz2.50 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3LaunchedQ2’134/83.30 GHz2.30 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3Ngừng sxQ2’144/83.00 GHz2.00 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3Ngừng sxQ2’134/82.80 GHz1.80 GHz8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3Ngừng sxQ3’132/41.50 GHz1.10 GHz4 MB
2

Tổng hợp những nơi bán CPU E3 – V3

E3 – V3 trên Shopee